อบรมหลักสูตร "พนักงานรับรถในธุรกิจยานยนต์" บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด รุ่นที่ 1/2561

posted Nov 6, 2018, 8:48 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด วันที่ 16-31 ตุลาคม 2561Comments