อบรมหลักสูตร "พนักงานรับรถในธุรกิจยานยนต์" บริษัท เมโทร ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด รุ่นที่ 1/2564

posted Apr 20, 2021, 9:31 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรมโรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์ วันที่ 1 - 15 มีนาคม 2564
Comments