อบรมหลักสูตร "พนักงานรับรถในธุรกิจยานยนต์" บริษัท เมโทร ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด รุ่นที่ 1/2561

posted Oct 3, 2018, 9:34 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทร ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด วันที่ 3-17 กันยายน 2561
Comments