อบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการระดับต้น" บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด รุ่นที่ 1/2560

posted Jul 1, 2018, 11:35 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์   [ updated Jul 1, 2018, 11:36 PM ]
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 5 พฤษภาคม 2560

Comments