อบรมหัวข้อ "ข้อกำหนด ISO 14001:2015" บริษัท ในเครือเมโทรฯ รุ่นที่ 1/2562

posted Jun 3, 2019, 10:05 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายบรรยากาศการการอบรมห้องเรียนโรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
Comments