อบรมฝึกซ้อม "การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ" ประจำปี 2561 บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด

posted Aug 31, 2018, 12:30 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด วันที่ 10 สิงหาคม 2561
Comments