อบรมฝึกซ้อม "การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ" ประจำปี 2561 บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด

posted Aug 31, 2018, 12:20 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 9 สิงหาคม 2561

Comments