อบรมฝึกซ้อม "การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ" ประจำปี 2561 บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด

posted Aug 31, 2018, 12:37 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด วันที่ 15 สิงหาคม 2561

Comments