อบรม บทบาทหน้าที่ผู้บริหาร บริษัท ไลฟ์ไซคลิ่ง จำกัด รุ่นที่ 1/2559

posted Nov 14, 2016, 12:53 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท ไลฟ์ไซคลิ่ง จำกัด วันที่ 22 กันยายน 2559


Comments