หลักสูตรพนักงานรับรถในธุรกิจยานยนต์

posted Oct 14, 2009, 11:16 PM by Yutthakorn Palalerd   [ updated Feb 27, 2014, 10:48 PM ]
ภาพการเรียนการสอนวิชาพนักงานรับรถในธุรกิจยานยนต์ วิชาคอมพิวเตอร์ และวิชาบัญชีการเงินเบื้องต้นสำหรับงานบริการ  
การเรียนการสอนวิชาพนักงานรับรถในธุรกิจยานยนต์  
การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์  
การเรียนการสอนวิชาบัญชีการเงินเบื้องต้นสำหรับงานบริการ