หลักสูตรช่างยนต์เบื้องต้น

posted Oct 14, 2009, 11:11 PM by Yutthakorn Palalerd   [ updated Feb 27, 2014, 10:49 PM ]
ภาพการเรียนการสอน
หลักสูตรช่างยนต์ ภาคทฤษฎี  

หลักสูตรความรู้เบื้องต้น สำหรับพนักงานอะไหล่ ภาคทฤษฎี  

ห้องเรียนวิชาความรู้เบื้องต้นสำหรับพนักงานอะไหล่ M 1203  

หลักสูตรช่างยนต์ ภาคปฏิบัติ  

 หลักสูตรความรู้เบื้องต้น สำหรับพนักงานอะไหล่ ภาคปฏิบัติ  


ภายในห้องเรียนวิชาความรู้เบื้องต้นสำหรับพนักงานอะไหล่ M 1203