การตรวจประเมินผล "ISO 14001:2015" โดยหน่วยงาน NQA บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด รุ่นที่ 1/2561

posted Aug 31, 2018, 1:03 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายบรรยากาศการตรวจประเมิน บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด วันที่ 23 สิงหาคม 2561Comments