การตรวจประเมินผล "ISO 14001:2015" โดยหน่วยงาน NQA บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด รุ่นที่ 1/2561

posted Aug 31, 2018, 12:57 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายบรรยากาศการตรวจประเมิน บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 22 สิงหาคม 2561
Comments