การตรวจประเมินผล "ISO 14001:2015" โดยหน่วยงาน NQA บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด รุ่นที่ 1/2561

posted Aug 31, 2018, 1:16 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายบรรยากาศการตรวจประเมิน บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด วันที่ 24 สิงหาคม 2561

Comments