หลักสูตรวิชาพนักงานรับรถในธุรกิจยานยนต์ (เทคนิคบริการ) บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด รุ่นที่ 3/2558

posted Nov 4, 2015, 8:29 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด  วันที่ 7 กรกฎาคม 2558


Comments