หลักสูตรวิชาพนักงานรับรถในธุรกิจยานยนต์ (เทคนิคบริการ) บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด รุ่นที่ 2/2558

posted Nov 29, 2015, 7:16 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
Comments