หลักสูตรวิชาพนักงานรับรถในธุรกิจยานยนต์ (เทคนิคบริการ) บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด รุ่นที่ 1/2558

posted Nov 4, 2015, 8:52 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 15 กรกฎาคม 2558

Comments