หลักสูตรวิชาพนักงานรับรถในธุรกิจยานยนต์ (เทคนิคบริการ) บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด รุ่นที่ 1/2558

posted Nov 4, 2015, 7:36 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล  จำกัด  วันที่ 19 มิถุนายน 2558
 


Comments