หลักสูตรวิชาพนักงานขาย บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด รุ่นที่ 2/2558

posted Nov 5, 2015, 12:49 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม  บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด  วันที่ 17 – 18  กันยายน 2558
Comments