หลักสูตรวิชาพนักงานขาย บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด รุ่นที่ 1/2559

posted Apr 18, 2016, 7:42 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม  บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด  วันที่ 7 – 8  เมษายน 2559

Comments