หลักสูตรวิชาพนักงานขาย บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด รุ่นที่ 1/2559

posted Jun 8, 2016, 9:28 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ วันที่ 17 พฤษภาคม 2559
Comments