หลักสูตรวิชาพนักงานขาย บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด รุ่นที่ 1/2559

posted Jun 8, 2016, 8:37 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด จำกัด วันที่ 17 เมษายน และ 10 พฤษภาคม 2559
Comments