หลักสูตรวิชาพนักงานขาย บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด รุ่นที่ 2/2558

posted Nov 4, 2015, 8:59 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล  จำกัด  วันที่ 21 – 23  กรกฎาคม 2558

Comments