หลักสูตร วิชาพนักงานขาย บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด รุ่นที่ 1/2560

posted Jun 29, 2018, 1:50 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560


Comments