หลักสูตร วิชาพนักงานขาย บริษัท เมโทร ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด รุ่นที่ 1/2559

posted Nov 14, 2016, 12:31 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทร ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด วันที่ 14 กันยายน 2559


Comments