หลักสูตร วิชาพนักงานขาย บริษัท ไลฟ์ไซคลิ่ง จำกัด รุ่นที่ 1/2559

posted Nov 14, 2016, 12:57 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท ไลฟ์ไซคลิ่ง จำกัด วันที่ 3 ตุลาคม 2559
Comments