หลักสูตรวิชาพนักงานขาย บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด รุ่นที่ 1/2558

posted Apr 22, 2015, 2:46 AM by Yutthakorn Palalerd   [ updated Apr 29, 2015, 1:56 AM ]
ภาพบรรยากาศในห้องอบรมและภาคปฏิบัติ บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด  วันที่  10 มีนาคม 2558