หลักสูตร วิชาความรู้พื้นฐานสำหรับพนักงานอะไหล่ บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด รุ่นที่ 1/2560

posted Jul 2, 2018, 1:14 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด วันที่ 17 สิงหาคม 2560

Comments