หลักสูตรวิชาการใช้ระบบปฎิบัติการวินโดวส์ บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด รุ่นที่ 1/2558

posted Nov 4, 2015, 10:34 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล  จำกัด  วันที่ 10 - 11  สิงหาคม 2558

Comments