หลักสูตร วิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปตารางทำการชั้นสูง บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด รุ่นที่ 1/2560

posted Jul 2, 2018, 12:14 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด วันที่ 9 สิงหาคม 2560


Comments