หลักสูตร วิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปตารางทำการชั้นสูง บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด รุ่นที่ 1/2560

posted Jul 1, 2018, 11:52 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด วันที่ 26 พฤษภาคม 2560Comments