หลักสูตร วิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างและนำเสนอ บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด รุ่นที่ 1/2560

posted Jul 2, 2018, 1:43 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560


Comments