หลักสูตร วิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างและนำเสนอ บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด รุ่นที่ 1/2560

posted Jul 2, 2018, 1:55 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
Comments