หลักสูตร วิชาการบริหารระดับสูง บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด รุ่นที่ 1/2559

posted Nov 14, 2016, 1:21 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด วันที่ 19 ตุลาคม 2559


Comments