หลักสูตรวิชาการบริหารจัดการระดับต้น (เทคนิคการสอนงาน) บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด รุ่นที่ 1/2558

posted Nov 29, 2015, 7:12 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด  วันที่  18 - 20  พฤศจิกายน  2558


Comments