หลักสูตรวิชาการบริหารจัดการระดับต้น หัวข้อ กฎหมายและการขับขี่ปลอดภัย บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด รุ่นที่ 1/2558

posted Nov 5, 2015, 12:34 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด  วันที่  9  กันยายน  2558Comments