หลักสูตรวิชาการบริหารจัดการระดับต้น หัวข้อ บทบาทการตรวจวัดมาตรฐานด้านการขาย บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด รุ่นที่ 1/2558

posted Nov 5, 2015, 1:05 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด  วันที่  14 -15  ตุลาคม  2558

Comments