หลักสูตรวิชาการบริหารจัดการระดับต้น หัวข้อ บทบาทหน้าที่การพัฒนาและการส่งเสริมพนักงานขายในระดับ TSC (Toyota Sales Certified ) บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด รุ่นที่ 1/2558

posted Nov 4, 2015, 11:54 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด  วันที่  19 - 21 สิงหาคม 2558Comments