หลักสูตร วิชาการบริหารจัดการระดับต้น บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด รุ่นที่ 2/2559

posted Nov 14, 2016, 12:42 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด วันที่ 21 กันยายน 2559
Comments