หลักสูตร วิชาการบริหารจัดการระดับต้น บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด รุ่นที่ 1/2560

posted Jul 1, 2018, 11:59 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด วันที่ 15 มิถุนายน 2560Comments