หลักสูตรวิชาการบริหารจัดการระดับสูง (Tele Markting) บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด รุ่นที่ 2/2558

posted Nov 4, 2015, 10:25 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด  วันที่  24 กรกฎาคม 2558


Comments