หลักสูตร วิชาการบริหารจัดการระดับสูง บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด รุ่นที่ 1/2561

posted Jul 2, 2018, 2:34 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
Comments