หลักสูตร วิชาการบริหารจัดการระดับสูง บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด รุ่นที่ 1/2560

posted Jul 2, 2018, 12:06 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด วันที่ 27 กรกฎาคม 2560


Comments