หลักสูตรวิชากานบริหารจัดการระดับต้น หัวข้อ Caring Skill Coaching Camp ผู้นำต้นแบบการบริหาร บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด รุ่นที่ 1/2559

posted Apr 28, 2016, 9:44 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด  วันที่ 28 เมษายน 2559Comments