หลักสูตรวิชาช่างยนต์เบื้องต้น (ความรู้ผลิตภัณฑ์ใหม่ New Product) บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด รุ่นที่ 1/2558

posted Nov 4, 2015, 8:36 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์   [ updated Nov 4, 2015, 8:36 PM ]

ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด  วันที่  9 กรกฎาคม 2558

Comments