หลักสูตรวิชาช่างยนต์เบื้องต้น (ความรู้ผลิตภัณฑ์ใหม่ New Product) บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด รุ่นที่ 1/2558

posted Nov 29, 2015, 7:05 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์   [ updated Nov 29, 2015, 7:06 PM ]
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล  จำกัด  วันที่  24  พฤศจิกายน 2558

Comments