หลักสูตรวิชาช่างยนต์เบื้องต้น บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด รุ่นที่ 3/2559

posted Mar 30, 2016, 2:28 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด  วันที่ 25 มีนาคม 2559
Comments