หลักสูตรวิชาช่างยนต์เบื้องต้น บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด รุ่นที่ 2/2559

posted Mar 29, 2016, 9:59 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด  วันที่ 24 มีนาคม 2559Comments