หลักสูตร วิชาช่างยนต์เบื้องต้น บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด รุ่นที่ 1/2560

posted Jun 29, 2018, 1:33 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท ไลฟ์ไซคลิ่ง จำกัด วันที่ 18 มกราคม 2560
Comments