หลักสูตรวิชาช่างยนต์เบื้องต้น บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด รุ่นที่ 1/2559

posted Mar 29, 2016, 9:55 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด  วันที่ 23 มีนาคม 2559
Comments